26 Cdo 4225/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201326 Cdo 4225/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D. v exekuční věci oprávněné E. H., zastoupené Mgr. Radkou Mackovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Celetná 554/4, proti povinnému L. Š., za účasti manželky povinného Mgr. E. Š. , zastoupené JUDr. Zdeňkou Mužíkovou, advokátkou se sídlem v Berouně, Husovo nám. 44/31, pro 330 000 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Příbrami pod sp. zn. 23 EXE 1191/2013, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. prosince 2014, č. j. 32 Co 492/2014-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 17. 10. 2014, č. j. 23 EXE 1191/2013-42, kterým okresní soudní zamítl návrh manželky povinného na částečné zastavení exekuce. Usnesení odvolacího soudu napadla manželka povinného dovoláním, které následně vzala podáním ze dne 8. 7. 2015 prostřednictvím své právní zástupkyně zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu