26 Cdo 4206/2015
Datum rozhodnutí: 19.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201526 Cdo 4206/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D. v exekuční věci oprávněné KECIP s. r. o., se sídlem v Klášterci nad Ohří, V Zátiší 789, identifikační číslo osoby 25426842, proti povinnému V. H., pro peněžité plnění, vedené soudním exekutorem Mgr. Martinem Svobodou, Exekutorský úřad v Teplicích, pod sp. zn. 110 EX 1950/06, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. října 2013, č. j. 9 Co 1317/2013-858, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 22. 7. 2011, č. j. 110 EX 1950/06-533, kterým soudní exekutor určil výslednou cenu nemovitostí blíže specifikovaných ve výroku jeho usnesení. Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, které následně vzal svým podáním ze dne 17. 3. 2014 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013, zastavil.

Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 druhá věta o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. října 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu