26 Cdo 420/2003
Datum rozhodnutí: 06.05.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 420/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Hany Müllerové ve věci žalobce L. H., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) A. H., 2) M. H., zastoupené advokátem, a 3) M. H., o určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění náhradního ubytování, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 9 C 897/2001, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. května 2002, č. j. 22 Co 1196/2002-37, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci se náhrada nákladů dovolacího řízení nepřiznává.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. května 2003

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu