26 Cdo 4172/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 218 písm. b) o. s. ř.26 Cdo 4172/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné D. S. Leasing a. s. se sídlem v Brně, Londýnské náměstí č. 2, identifikační číslo osoby 48909238, zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem v Modřicích, Masarykova č. 118, proti povinnému R. K , pro 117 347 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorský úřad Brno-město, pod sp. zn. 009 EX 2919/14, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2015, č. j. 30 Co 37/2015-45, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2015, č. j. 30 Co 37/2015-45, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť není k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován), protože napadeným rozhodnutím bylo dovolateli plně vyhověno a nevznikla mu ani jiná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením rozhodnutí odvolacího soudu, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu