26 Cdo 4119/2015
Datum rozhodnutí: 10.11.2015
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 4119/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného P. Z. , proti povinnému B. V. , o návrhu povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře, pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 7. května 2015, č. j. 82 EXE 62/2013-261, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 7. května 2015, č. j. 82 EXE 62/2013-261, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2447/2006).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu