26 Cdo 4108/2015
Datum rozhodnutí: 10.11.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4108/2015 26 Cdo 4115/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci oprávněného P. Z. , proti povinnému B. V. , pro 22 165 Kč, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 19 Co 528/2014-253, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Praze napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 8. 2014, č. j. 82 EXE 62/2013-182, kterým Okresní soud v Kutné Hoře zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 11. 1. 2013, č. j. 82 EXE 62/2013-12, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2013, č. j. 19 Co 248/2013-41 (výrok I.), a zároveň zamítl návrh povinného na odklad provedení exekuce (výrok II.).

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu mimo jiné i dovoláním.

Protože proti výroku I. napadeného rozhodnutí není dovolání přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), a proti výroku II. napadeného rozhodnutí není dovolání přípustné podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř., Nejvyšší soud jej podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal podmínku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje podle § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. listopadu 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu