26 Cdo 4101/2015
Datum rozhodnutí: 10.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4101/2015 26 Cdo 4102/2015
26 Cdo 4106/2015
26 Cdo 4113/2015
26 Cdo 4147/2015
26 Cdo 4149/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci oprávněného P. Z. , právního nástupce JUDr. J. N. , proti povinnému B. V. , pro 22 165 Kč, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2013, č. j. 19 Co 396/2013-55, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2013, č. j. 19 Co 249/2013-57, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2015, č. j. 19 Co 525/2014-247, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Kutné Hoře usnesením ze dne 9. 4. 2013, č. j. 82 EXE 62/2013- 29 , zamítl žádost povinného o ustanovení právního zástupce ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 82 EXE 62/2013 s odůvodněním, že se nejedná o pojmově právně a skutkově složitý typ řízení. Usnesením ze dne 3. 7. 2013, č. j. 82 EXE 62/2013- 45 , opravil okresní soud záhlaví usnesení tak, že oprávněnou je JUDr. J. N.

Okresní soud dále usnesením ze dne 30. 4. 2014, č. j. 82 EXE 62/2013- 108 , zamítl žádost povinného o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Krajský soud rozhodnutím ze dne 30. 8. 2013, č. j. 19 Co 396/2013- 55 , potvrdil usnesení ze dne 3. 7. 2013, č. j. 82 EXE 62/2013-45, neboť neshledal v postupu soudu prvního stupně při opravě svého usnesení žádné pochybení.

Krajský soud rozhodnutím ze dne 30. 8. 2013, č. j. 19 Co 249/2013- 57 , potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. 4. 2013, č. j. 82 EXE 62/2013-29, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 7. 2013, č. j. 82 EXE 62/2013-45, když rovněž dovodil, že podmínky pro ustanovení zástupce povinného nejsou dány.

Krajský soud rozhodnutím ze dne 30. 3. 2015, č. j. 19 Co 525/2014- 247 , potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 30. 4. 2014, č. j. 82 EXE 62/2013-108.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním (podle jeho obsahu).

Nejvyšší soud usnesením ze dne 6. 10. 2015, č. j. 26 Cdo 4106/2015-286, povinného vyzval, aby si ve lhůtě 12 dnů ode dne doručení výzvy zvolil zástupce a jeho prostřednictvím podal dovolání, současně byl poučen o následcích spojených s neodstraněním nedostatku povinného zastoupení. Výzva byla povinnému doručena 16. 10. 2015, povinný na výzvu nereagoval.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu