26 Cdo 4098/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4098/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci oprávněné JUDr. J. N. , zastoupené Mgr. Lubošem Hanzlíkem, advokátem se sídlem v Kutné Hoře, Havlíčkovo nám. 512, proti povinnému B. V. , pro 22 165 Kč, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. května 2013, č. j. 19 Co 248/2013-41, takto :

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Praze napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 11. 1. 2013, č. j. 82 EXE 62/2013-12, kterým Okresní soud v Kutné Hoře nařídil na majetek povinného podle rozhodnutí téhož soudu ze dne 31. 1. 2011, sp. zn. 22 D 271/2006-352, exekuci na majetek povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu mimo jiné i dovoláním.

Protože proti tomuto rozhodnutí není dovolání podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), přípustné, Nejvyšší soud jej podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž by se zabýval nedostatkem povinného zastoupení (§ 241 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje podle § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. listopadu 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu