26 Cdo 4056/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4056/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 2, Bělehradská č. 222/128, identifikační číslo osoby 60192852, proti povinné M. Z. , za účasti manžela povinné B. Z., pro 518 286,37 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 44 EXE 204/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. března 2015, sp. zn. 12 Co 302/2014, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. března 2015, sp. zn. 12 Co 302/2014, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a ani na výzvu Okresního soudu v Hodoníně nepožádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu