26 Cdo 4055/2015
Datum rozhodnutí: 22.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 4055/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně H. J. , místem podnikání v Praze 5, Pod Fialkou 2733/10, IČO 86891138, zastoupené JUDr. Alicí Říhovou, advokátkou se sídlem v Statenicích, Nad Vinicí 494, proti žalované AUTO PETROL CZ, s.r.o. , se sídlem v Praze 4, U Háje 1760/28a, IČO 26169258, zastoupené Mgr. Bronislavem Šerákem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 830/2, o zaplacení částky 291.011,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 29 C 92/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2015, č. j. 68 Co 95/2015-77, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2015, č. j. 68 Co 95/2015-77, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Protože se tímto rozhodnutím řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. odvolacího soudu (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2015

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu