26 Cdo 4035/2014
Datum rozhodnutí: 04.12.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 243b o. s. ř.26 Cdo 4035/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobkyně V. V. , proti žalované České republice Okresnímu soudu v Šumperku , se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 784/12, IČO 00025283, o vydání věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 70/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. června 2013, č. j. 69 Co 288/2013-73, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobou podanou u Okresního soudu v Šumperku dne 27. 4. 2010 se žalobkyně domáhala proti žalované vydání tam specifikovaných věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí.

Okresní soud v Šumperku poté, co zjistil, že v řízení vedeném u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 70/2011 podala žalobkyně totožnou žalobu proti České republice Okresnímu soudu v Šumperku o vydání totožných věcí jako v řízení vedeném u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 523/2009, řízení postupem dle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. pro překážku litispendence usnesením ze dne 17. 6. 2011, č. j. 9 C 70/2011-7, zastavil.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 25. 7. 2012, č. j. 69 Co 500/2011-39, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání spolu se žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení na základě tvrzení, že je nezaměstnaná, její manžel pobírá invalidní důchod, jsou dopláceni dávkami do životního minima.

Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 28. 5. 2013, č. j. 9 C 70/2011-67, žalobkyni osvobození od poplatků pro dovolací řízení nepřiznal a žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání zamítl.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 27. 6. 2013, č. j. 69 Co 288/2013-73, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež je předmětem tohoto dovolacího řízení.

Z obsahu spisu však plyne, že Nejvyšší soud usnesením ze dne 31. 10. 2013, č. j. 20 Cdo 3101/2013-84, dovolací řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 25. 7. 2012, č. j. 69 Co 500/2011-39, zastavil. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 11. 2013.

Za stavu, kdy řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 25. 7. 2012, č. j. 69 Co 500/2011-39, bylo zastaveno, je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o otázce osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce pro toto (zastavené) dovolací řízení. Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ) zastavil. Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 4. prosince 2014
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu