26 Cdo 4034/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4034/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné K. K. , zastoupené Mgr. Pavlem Rybářem ml., advokátem se sídlem v Sokolově, Slovenská č. 2136, proti povinnému J. B., prodejem movitých věci, pro dlužné výživné 134 400 Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 27 E 230/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. května 2015, č. j. 15 Co 190/2015-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. května 2015, č. j. 15 Co 190/2015-77, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 4. září 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. října 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu