26 Cdo 3995/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 3995/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného R. P. , D. B., proti povinným 1) L. R. , B., a 2) L. R. , T., pro 1 200 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 35 E 1634/99, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. prosince 2013, č. j. 10 Co 528/2010-423, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. prosince 2013, č. j. 10 Co 528/2010-423, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu Okresního soudu v Teplicích ze dne 8. července 2015, č. j. 35 E 1634/99-446, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. října 2015 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu