26 Cdo 3956/2010
Datum rozhodnutí: 24.11.2010
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.
26 Cdo 3956/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně městské části Praha 4 , IČ: 00063584, se sídlem úřadu v Praze 4, Táborská 350, zastoupené Mgr. Barborou Velázquezovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou bránou 390/18, proti žalované J. P. , zastoupené JUDr. Jaroslavem Červinkou, advokátem se sídlem v Praze 7, Výstaviště 67, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 55 C 74/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2009, č. j. 26 Co 422/2008-119, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í :
Protože žalovaná dovoláním napadla rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2009, č. j. 26 Co 422/2008-119, tj. rozhodnutí vydané před 1. 7. 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (čl. II, bod 12. tohoto zákona) dále o. s. ř. , a § 243c odst. 2 občanského soudního řádu ve znění uvedené novely.

Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, který jí byl doručen dne 24. 2. 2009, podala žalovaná včas dne 10. 3. 2009, neobsahovalo však údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 5. 2010, č. j. 55 C 74/2005-139, byla žalovaná osvobozena od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I.) a jejím zástupcem pro dovolací řízení byl ustanoven advokát JUDr. Jaroslav Červinka (výrok II.), který byl současně vyzván, aby uvedené vady odstranil do dvou měsíců od právní moci usnesení o jeho ustanovení zástupcem, jinak bude dovolání odmítnuto (výrok III.). Ve výroku II. o ustanovení zástupce nabylo usnesení právní moci dne 23. 6. 2010. Dvouměsíční dovolací lhůta, ve které mohla žalovaná prostřednictvím svého zástupce vady dovolání odstranit, uplynula v pondělí dne 23. 8. 2010. Vzhledem k tomu, že se jejím marným uplynutím původně odstranitelné vady dovolání staly neodstranitelnými a brání tomu, aby dovolání mohlo být projednáno, Nejvyšší soud dovolání žalované podle § 241b odst. 3 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 2003, sp. zn. 22 Cdo 280/2003, uveřejněné pod C 2119 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, ročník 2004).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání žalované bylo odmítnuto a žalobkyni náklady dovolacího řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. listopadu 2010
JUDr. Marie Rezková, v. r.
předsedkyně senátu