26 Cdo 3934/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 3934/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné CREDITFIELD, s. r. o. se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 49/5, identifikační číslo osoby 28939395, zastoupené JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 5/49, proti povinnému R. J. , pro 95 668,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 21 EXE 226/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. prosince 2014, č. j. 24 Co 479/2014-64, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. prosince 2014, č. j. 24 Co 479/2014-64, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes opakovanou výzvu Okresního soudu v Jičíně nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu