26 Cdo 3928/2015
Datum rozhodnutí: 26.10.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201526 Cdo 3928/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné REVITAL GROUP s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 934, identifikační číslo osoby 25720431, zastoupené JUDr. Janou Bodlákovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Dvory, Cihelní 71/14, proti povinným 1) P. L. , a 2) D. L. , pro 27 479 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 8402/2009, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 5. 2015, č. j. 10 Co 197/2015-192, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 4. 2015, č. j. 17 Nc 8402/2009-185, kterým Okresní soud v Sokolově odmítl dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2014, č. j. 13 Co
95/2014-171, pro jeho opožděnost.

Povinní napadli usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.) a současně směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. října 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu