26 Cdo 3851/2015
Datum rozhodnutí: 09.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 3851/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné AB 4 B. V., soukromé společnosti s ručením omezeným, se sídlem ve Strawinskylaan č. 933/Wtc Twr B, 1077 XX Amsterodam, N. království, registrační číslo 34186049, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka č. 1313/7, proti povinné V. K. , bytem v P., zastoupené obecným zmocněncem Miroslavem Kubištou, bytem v Postoloprtech, Zahradní č. 629, pro 2 231,25 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu ve výši 116,75 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, pod sp. zn. 120 EX 55226/12, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 17. dubna 2015, č. j. 30 Co 9/2015-115, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 17. dubna 2015, č. j. 30 Co 9/2015-115, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy ze dne 23. července 2015, č. j. 120 EXE 55226/12-168, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2015

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu