26 Cdo 3841/2013
Datum rozhodnutí: 09.01.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201326 Cdo 3841/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce Městského zařízení sociálních služeb, příspěvkové organizace , se sídlem v Karlových Varech, Východní 621/16, IČO 47701277, zastoupeného Mgr. Nikolou Rovenskou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Brožíkova 1565/3, proti žalovanému J. Č. , K. V., zastoupenému JUDr. Karlem Krejzou, advokátem se sídlem v Ostrově, Masarykova 715, o žalobě na obnovu řízení podané žalovaným, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 15 C 526/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. června 2013, č. j. 13 Co 73/2013-116, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Podáním ze dne 17. 12. 2013 vzal žalovaný dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 6. 2013, č. j. 13 Co 73/2013-116, v celém rozsahu zpět.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. ledna 2014
JUDr. Jitka Dýšková pověřená členka senátu