26 Cdo 3775/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3775/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně Office Centre Vinohrady, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 2, Římská 499/15, IČO 41197216, zastoupené Mgr. Alešem Hanákem, advokátem se sídlem v Roztokách, Jungmannova 204, proti žalované McKinsey & Company, Inc. Czech Republic - organizační složky , se sídlem v Praze 2, Na Rybníčku 1329/5, IČO 61383023, zastoupené Mgr. et Mgr. Petrem Hanzalem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 5, Malátova 509/4, o návrhu na zrušení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 926/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2015, č. j. 55 Co 334/2015-283, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 7. 2015, č. j. 32 Nc 926/2011-251, kterým zamítl návrh žalobkyně na zrušení předběžného opatření nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 32 Nc 926/2011-376 (jímž uložil žalobkyni povinnost složit do úschovy soudu tam specifikovanou částku), a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Dovolání žalobkyně není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 659/2015).
Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. listopadu 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu