26 Cdo 3747/2015
Datum rozhodnutí: 08.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3747/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33/969, identifikační číslo osoby 45317054, proti povinné M. S. , D., pro 4 686 850,72 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 43 EXE 1675/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. července 2013, č. j. 12 Co 60/2012-34, takto:
Řízení o dovolání povinné se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. července 2013, č. j. 12 Co 60/2012-34, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka i přes opakovanou výzvu Okresního soudu v Hodoníně nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. září 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu