26 Cdo 3738/2015
Datum rozhodnutí: 03.09.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 3738/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, proti povinným 1) CENTER PROJECT, s. r. o. se sídlem v Praze 8 Karlíně, Thámova č. 4/402, identifikační číslo osoby 25132971, a 2) J. Š. , P., zastoupeným obecným zmocněncem K. V., T., za účasti manželky povinného 2) M. Š. , P., zastoupené obecným zmocněncem K. V., T., pro 1 182 485,22 Kč s příslušenstvím + 198 730,36 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 EXE 324/2010, o dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2015, č. j. 14 Co 130/2015-167, takto:

Řízení o dovolání povinného 2) se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2015, č. j. 14 Co 130/2015-167, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 18. června 2015, č. j. 14 EXE 324/2010-181, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. září 2015 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu