26 Cdo 3734/2015
Datum rozhodnutí: 07.10.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3734/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného O.S.D. LLC, se sídlem 6538 Collins Avenue, 286, Miami Beach, FL 33141, United States of America, zastoupeného Mgr. Martinou Suchomelovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Široká 5, proti povinnému A. H. , pro 13 380 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 Nc 321/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 31. března 2015, č. j. 54 Co 298/2014-94, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 19. 12. 2013, č. j. 1 Nc 321/2008-80, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, nařízené jeho usnesením ze dne 8. 4. 2008, k vymožení 13 380 Kč s příslušenstvím.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť usnesením odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. října 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu