26 Cdo 3728/2015
Datum rozhodnutí: 19.10.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 3728/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné WLG Invest a. s. , se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, identifikační číslo osoby 26289636, zastoupené JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Filištínská 145, proti povinnému J. W. , pro 470 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 83 EXE 4999/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 30. 3. 2015, č. j. 30 Co 506/2014-40, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:


Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil výrok II. a III. usnesení ze dne 3. 10. 2014, č. j. 83 EXE 4999/2014-24, kterým Okresní soud v Liberci zamítl ve zbývajícím rozsahu návrh povinného na zastavení exekuce.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. října 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu