26 Cdo 371/2010
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 371/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Ing. D. J. , zastoupeného advokátem, proti žalované E. J., s.r.o. , zastoupené advokátem, o 50.231,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 147/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 2009, č. j. 14 Co 473/2008-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání, které proti shora označenému rozhodnutí odvolacího soudu včas podala, vzala žalovaná písemným podáním ze dne 11. prosince 2009 zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ) zastavil.
Žalobci by podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o.s.ř. náležela náhrada nákladů dovolacího řízení, ty mu však nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2010

JUDr. Marie Rezková, v. r.
předsedkyně senátu