26 Cdo 3698/2015
Datum rozhodnutí: 12.11.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 243b o. s. ř.26 Cdo 3698/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobce J. R. , zastoupeného Mgr. Jaroslavem Rychtářem, advokátem se sídlem v Praze 3, Sudoměřská 1038/39, proti žalované Tesco Stores ČR a.s. , se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, IČO 45308314, zastoupené Mgr. Luďkem Šrubařem, advokátem se sídlem v Praze 1, Kaprova 42/14, o zaplacení částky 287.760 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 404/2009, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2014, č. j. 62 Co 81/2013-231, ve znění usnesení ze dne 20. dubna 2015, č. j. 62 Co 81/2013-260, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:
Žalovaná napadla dovoláním usnesení odvolacího soudu, kterým zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25. 10. 2012, č. j. 26 C 404/2009-171, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 287.760 Kč a rozhodnuto o nákladech řízení, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl dovoláním i žalobce a k jeho dovolání již bylo toto usnesení zrušeno usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 1. 2015, č. j. 26 Cdo 2407/2014-251, a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení. I když tímto usnesením dovolací soud rozhodl jen o dovolání žalobce, je nyní za situace, kdy řízení dále pokračuje u odvolacího soudu již bezpředmětné rozhodovat i o dovolání žalované proti (nyní již zrušenému) usnesení odvolacího soudu. V dalším řízení a novém rozhodnutí ve věci samé odvolací soud přihlédne ke všem tvrzením účastníků a vypořádá se se všemi jejich námitkami.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. listopadu 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu