26 Cdo 3601/2015
Datum rozhodnutí: 03.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3601/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, proti povinné P. O. , B., zastoupené JUDr. Markétou Krejčovou, advokátkou se sídlem ve Znojmě, Dolní Česká č. 313/1, pro 9 500 Kč, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 01697/05, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2014, sp. zn. 26 Co 174/2013, takto:

Dovolání se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2014, sp. zn. 26 Co 174/2013, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. září 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu