26 Cdo 3554/2014
Datum rozhodnutí: 13.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 3554/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. K. , proti povinnému Š. K. , pro 19.200,- Kč, přikázáním pohledávky, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 E 46/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. července 2013, č. j. 10 Co 548/2013-49, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání povinného proti usnesení okresního soudu ze dne 17. 5. 2013, č. j. 128 E 46/2013-39, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky u peněžního ústavu k vymožení pohledávky ve výši 19.200,- Kč; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. listopadu 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu