26 Cdo 3536/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 3536/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Mafin SE, se sídlem v Praze 5, Zdíkovská 2970/4, identifikační číslo osoby 02337410, zastoupeného JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, proti povinné M. K. , K. n. O., pro 2600 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 144 Ex 26744/14, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové
pobočky v Pardubicích ze dne 30. dubna 2015, č. j. 18 Co 150/2015-20, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 30. dubna 2015, č. j. 18 Co 150/2015-20, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)
dále jen o. s. ř., odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž by zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. srpna 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu