26 Cdo 3518/2014
Datum rozhodnutí: 22.10.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.26 Cdo 3518/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně K. Z. , zastoupené JUDr. Vladimírou Kolaříkovou, advokátkou se sídlem Děčín, Masarykova nám. 3/3, proti žalovanému Ing. J. M. , zastoupenému Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem Děčín, U Starého Mostu 111/4, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 156/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 23. srpna 2013, č. j. 29 Co 446/2013-157, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í:
Žalovaný podal dovolání proti usnesení ze dne 23. 8. 2013, č. j. 29 Co 446/2013-157, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci potvrdil usnesení ze dne 26. 3. 2013, č. j. 13 C 156/2007-140, kterým Okresní soud v Děčíně zamítl návrh žalovaného na vydání předběžného opatření.

Dovolání žalovaného není přípustné (§ 238 odst. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o.s.ř. ), neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření.

Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 o.s.ř. dovolání odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. října 2014
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu