26 Cdo 3469/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 3469/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného J. H. , proti povinnému JUDr. K. H. , zastoupenému Mgr. Barborou Dvořákovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, pro 17 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 43 E 44/2014, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2014, sp. zn. 53 Co 474/2014-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2014, sp. zn. 53 Co 474/2014-42, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 30. dubna 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu