26 Cdo 3454/2015
Datum rozhodnutí: 01.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3454/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné REUNION, spol. s r. o. se sídlem v Brně, Olomoucká č. 1159/40, identifikační číslo osoby 48533921, zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem v Modřicích, Masarykova č. 118, proti povinným 1) GOLEM velkoobchod nápoji a. s. se sídlem v Karlových Varech, Závodu míru č. 70, identifikační číslo osoby 25206010, v konkursu, zastoupené insolvenčním správcem Agenturou pro revitalizaci a správu podniků Ares, v. o. s., se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská č. 41/73, 2) I. D. , K. V., zastoupenému JUDr. Ing. Markem Andráškem, advokátem se sídlem v Teplicích, Aloise Jiráska č. 1367/1, 3) P. K. , K. V., v konkursu, zastoupenému insolvenčním správcem Agenturou pro revitalizaci a správu podniků Ares, v. o. s., se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská č. 41/73, pro 205 761 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 25 EXE 77/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. listopadu 2014, č. j. 18 Co 119/2014-115, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. listopadu 2014, č. j. 18 Co 119/2014-115, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce materiální vykonatelnosti notářského zápisu ve vztahu k závazku ručitele srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 494/2014] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. září 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu