26 Cdo 3441/2015
Datum rozhodnutí: 22.09.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.26 Cdo 3441/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné GREENLAND PE LLC , 80 State Street, Albany, NY 12207, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Jiřím Zbořilem, advokátem se sídlem v Olomouci Horní náměstí č. 365/7, proti povinnému Z. M., P., zastoupenému JUDr. Janem Brodcem, LL.M. Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, pro 3 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 39 Nc 142/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2009, sp. zn. 68 Co 183/2008-224, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. srpna 2015, č. j. 26 Cdo 3441/2015-446, se opravuje tak, že označení oprávněné a jejího zástupce v záhlaví usnesení ENDEMIT LTD se sídlem v 4 th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Janem Burdychem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská č. 398/4 správně zní GREENLAND PE LLC, 80 State Street, Albany, NY 12207, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Jiřím Zbořilem, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí č. 365/7 . O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 18. srpna 2015, č. j. 26 Cdo 3441/2015-446, Nejvyšší soud zastavil dovolací řízení proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2009, sp. zn. 68 Co 183/2008-224, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právu na náhradu nákladů dovolacího řízení.
V záhlaví usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti v označení oprávněné a jejího zástupce ENDEMIT LTD se sídlem v 4 th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Janem Burdychem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská č. 398/4 správně zní GREENLAND PE LLC, 80 State Street, Albany, NY 12207, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Jiřím Zbořilem, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí č. 365/7 .
Uvedenou zjevnou nesprávnost předseda senátu dovolacího soudu opravil podle ustanovení § 164 a § 243c odst. 1 o. s. ř. tímto opravným usnesením.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. září 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu