26 Cdo 3412/2015
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3412/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné České pojišťovny a.s. , se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO 45272956, zastoupené Mgr. Ivanou Zbořilovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Komenského 256/23, proti povinnému R. V., O., zastoupenému Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Tyršova 1714/27, pro 1.475 Kč s příslušenstvím, o zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 91 EXE 12733/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. prosince 2014, č. j. 9 Co 685/2014-35, takto:

Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. září 2014, č. j. 91 EXE 12733/2014-21, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce (probíhající pro vymožení částky 1.475 Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce).
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 237, § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ].
Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu