26 Cdo 3349/2015
Datum rozhodnutí: 06.01.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.26 Cdo 3349/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec , se sídlem v Brně, Oderská 4, IČO 44992785, proti žalovaným 1) P. M. , 2) P. M. , vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 25/2012, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. listopadu 2014, č. j. 19 Co 372/2014-79, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2014, č. j. 19 Co 372/2014-79, kterým odvolací soud odmítl odvolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2013, č. j. 35 C 25/2012-39, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. f)], aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. ledna 2016

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu