26 Cdo 3329/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3329/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. V. Š. , bytem ve Dvoře Králové nad Labem, Okružní č. 2385, insolvenčního správce dlužníků V. N., a M. N., oběma Ž., proti povinným 1) V. N. , 2) M. N. , oběma Ž., zastoupeným JUDr. Josefem Pojezdným, advokátem se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, Švehlova č. 46, pro 618 250,41 Kč, prodejem nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 13 E 131/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. března 2015, č. j. 26 Co 464/2014-212, takto:

I. Dovolání povinných se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. března 2015, č. j. 26 Co 464/2014-212, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatelé netvrdí žádné skutečnosti rozhodné pro dovolací řízení, když podstata jejich námitek spočívá v nesouhlasu dovolatelů se skutkovými závěry odvolacího soudu a nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. srpna 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu