26 Cdo 3297/2010
Datum rozhodnutí: 25.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 3297/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce města Vsetína , se sídlem Vsetín, Svárov 1080, proti žalovanému P. Č. , zastoupenému JUDr. Vladimírem Horákem, advokátem se sídlem Vsetín, Svárov 922, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 20 C 90/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. února 2009, č. j. 11 Co 5/2009-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 3. 8. 2010 vzal žalovaný dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 2. 2009, č. j. 11 Co 5/2009-54, v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle
§ 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2010

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu