26 Cdo 3295/2015
Datum rozhodnutí: 13.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3295/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné D. S. , zastoupené doc. JUDr. Martinem Kopeckým, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 1546/24, za účasti vydražitele L. O. , zastoupeného Mgr. Danielem Milić, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní č. 10, pro 121 398 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň sever, pod sp. zn. 121 EX 13275/10, o dovolání vydražitele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 20 Co 142/2015, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání vydražitele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 20 Co 142/2015, jímž bylo zrušeno usnesení soudní exekutorky JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň sever, ze dne 27. ledna 2015, č. j. 121 EX 13275/10-107, a řízení o udělení příklepu zastaveno a žádnému z účastníku nebyla přiznána náhrada nákladů odvolacího řízení, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť odvolací soud otázku zániku účinků exekučních příkazů v důsledku vymožení exekuované pohledávky za povinným posoudil v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, sp. zn. 20 Cdo 2859/2012] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu