26 Cdo 3285/2014
Datum rozhodnutí: 13.11.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3285/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Okresního soudu ve Vsetíně , se sídlem ve Vsetíně, Horní nám. 5, proti povinné A. V. , pro 14.927,- Kč, srážkou z příjmu, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 31 E 126/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2013, č. j. 9 Co 1094/2012-46, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání povinné proti usnesení okresního soudu ze dne 18. 4. 2012, č. j. 31 E 126/2012-7, jímž nařídil výkon rozhodnutí srážkami z jejího důchodu k vymožení přednostní pohledávky oprávněné ve výši 14.927,- Kč, uložil jí povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 500,- Kč a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. listopadu 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu