26 Cdo 3205/2015
Datum rozhodnutí: 10.08.2015
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3205/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce statutárního města Ostravy městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky , se sídlem v Ostravě, Přemyslovců 63, IČO 00845451, zastoupeného JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem v Ostravě, Mojmírovců 805/41, proti žalovanému J. S. , O., t. č. O., zastoupenému opatrovníkem Mgr. Pavlem Schmidtem, advokátem se sídlem v Ostravě, Na Hradbách 1257/12, ve věci návrhu na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 180 C 148/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. února 2015, č. j. 71 Co 36/2015-141, takto:
Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í:
Žalovaný napadl včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 2. 2015, č. j. 71 Co 36/2015-141, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 12. 2014, č. j. 180 C 148/2011-124, ve výroku, jímž byla zamítnuta žádost žalovaného o osvobození od soudních poplatků.
Dovolání žalovaného proti usnesení odvolacího soudu není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), neboť závěr odvolacího soudu, že v případě žalovaného jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Z návrhu žalovaného a obsahu spisu je totiž zřejmé, že jeho požadavku na obnovu řízení nemůže být vyhověno.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Dovolací soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, nejde-li o rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1, § 224 odst. 1, § 243c odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. srpna 2015
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu