26 Cdo 3141/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.26 Cdo 3141/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce městské části Praha 3 , se sídlem v Praze 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, IČO 00063517, proti žalované M. K. , P., o uložení povinnosti vyklidit a předat vyklizené prostory označené jako byt, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 24/2009, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. března 2015, č. j. 58 Co 105/2015-91, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 3. 2015, č. j. 58 Co 105/2015-91, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19. 11. 2014, č. j. 18 C 24/2009-80, jímž soud prvního stupně odmítl pro opožděnost ve smyslu § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, odvolání žalované proti usnesení téhož soudu ze dne 30. 7. 2014, č. j. 18 C 24/2009-68.
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti usnesení odvolacího soudu ze dne 16. 3. 2015, č. j. 58 Co 105/2015-91, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti kterému je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. a proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2016
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu