26 Cdo 3132/2015
Datum rozhodnutí: 05.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 05.08.2015, § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3132/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33/969, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Jankovcova č. 1518/2, proti povinnému J. D., D., pro 16 526,33 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 144 EX 24702/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. října 2014, č. j. 12 Co 370/2014-98, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. října 2014, č. j. 12 Co 370/2014-98, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, ze dne 20. ledna 2015, č. j. 144 EX 24702/12-113, nepožádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. srpna 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu