26 Cdo 3099/2015
Datum rozhodnutí: 02.12.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.26 Cdo 3099/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné mBank S.A. , se sídlem Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, podnikající na území České republiky prostřednictvím mBank S.A., organizační složky, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 668/136d, IČO 27943445, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem , advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti povinnému V. Z. , pro 20.540,65 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 28 EXE 1854/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2015, č. j. 9 Co 143/2015-52, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky podání povinného, které je podle svého obsahu dovoláním, směřujícím proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2015, č. j. 9 Co 143/2015-52, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.], aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2015
JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu