26 Cdo 3023/2015
Datum rozhodnutí: 04.08.2015
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.201226 Cdo 3023/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné JUDr. M. C. , P. H., zastoupené JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 4, Podolská č. 103/126, proti povinné M. L. , P., pro 2 623,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 14 EXE 428/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. června 2012, č. j. 12 Co 616/2011-105, takto:

Dovolání se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. června 2012, č. j. 12 Co 616/2011-105, podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2012 [srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony] dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 4. srpna 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu