26 Cdo 3022/2015
Datum rozhodnutí: 04.08.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 3022/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné D. H. , V. M., zastoupené Mgr. Alešem Krochmalným, advokátem se sídlem v Brně, Těsnohlídkova č. 943/9, proti povinnému P. D. , V. M., zastoupenému Mgr. Petrem Šírem, advokátem se sídlem v Kadově č. 49, za účasti manželky povinného L. D. , B., pro 2 763 542,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1004/2013, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 6. června 2014, č. j. 54 Co 190/2014-95, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 6. června 2014, č. j. 54 Co 190/2014-95, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. srpna 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu