26 Cdo 3021/2015
Datum rozhodnutí: 04.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3021/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné D. H. , V. M., zastoupené Mgr. Alešem Krochmalným, advokátem se sídlem v Brně, Těsnohlídkova č. 943/9, proti povinnému P. D., V. M., zastoupenému Mgr. Petrem Šírem, advokátem se sídlem v Kadově č. 49, za účasti manželky povinného L. D. , B., pro 2 763 542 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1004/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 6. června 2014, č. j. 54 Co 190/2014-90, takto:

Dovolání povinného se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 6. června 2014, č. j. 54 Co 190/2014-90, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce splnění podmínek pro zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. 20 Cdo 4106/2008, a v něm citovaná další rozhodnutí Nejvyššího soudu veřejně dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. srpna 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu