26 Cdo 3003/2015
Datum rozhodnutí: 18.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3003/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného J. S. D., zastoupeného JUDr. Davidem Řezníčkem, LL.M., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 20/3, proti povinné H. H. , zastoupené JUDr. Pavlem Sokolem, advokátem se sídlem v Táboře, Nerudova 3078, pro 13 666 Kč , vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 Nc 4196/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 27. 2. 2015, č. j. 15 Co 87/2015-323, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:
Okresní soud v Táboře usnesením ze dne 6. 2. 2014, č.j. 4 Nc 4196/2007-238, ve znění opravných usnesení ze dne 16. 4. 2015, č. j. 4 Nc 4196/2007-258 a dne 20. 6. 2014, č. j. 4 Nc 4196/2007-283, zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 16. 2. 2007, č. j. 4 Nc 4196/2007-9 k uspokojení pohledávky ve výši 13 666 Kč a k úhradě nákladů exekuce.

Odvolací soud napadeným rozhodnutím usnesení okresního soudu zrušil a řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce zastavil. Důvodem bylo, že řízení bránila překážka věci rozsouzené, kdy mezi stejnými účastníky bylo na základě stejných skutečností při stejném předmětu řízení již rozhodnuto.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000,- Kč (dovolatelka nevymezila ani přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu