26 Cdo 2996/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 2996/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného statutárního města Brna , se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 1, identifikační číslo osoby 44992785, proti povinnému F. Z. , B., adresa pro doručování: B., pro 4 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 79 EXE 2185/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2013, č. j. 20 Co 465/2013-97, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:
V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně potvrdil usnesení ze dne 10. 7. 2013, č. j. 79 EXE 2185/2010-84, kterým Městský soud v Brně pro opožděnost odmítl odvolání povinného proti rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2013, č. j. 79 EXE 2185/2010-71, doručené soudu dne 28. 6. 2013.
Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. července 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu