26 Cdo 2985/2015
Datum rozhodnutí: 03.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2985/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně RPG Byty, s.r.o. , se sídlem v Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO 27769127, zastoupené Mgr. Lucií Kempnou , advokátkou se sídlem v Ostravě, Preslova 361/9, proti žalovanému J. G. , zastoupenému Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě, Tyršova 1714/27, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 80 C 114/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. dubna 2015, č. j. 71 Co 77/2015-134, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 4. 2015, č. j. 71 Co 77/2015-134, zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. , neboť dovolání bylo vzato zpět.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. srpna 2015


JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu