26 Cdo 2946/2014
Datum rozhodnutí: 19.08.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 2946/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného D. P., D. n. M., zastoupeného JUDr. Ondřejem Skalkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 365/7, proti povinným 1) F. Č. , 2) F. Č. , 3) R. Č. , všichni bytem ve Z., o vyklizení bytu bez náhrady, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 16 EXE 1451/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 20. června 2013, č. j. 58 Co 88/2013-43, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 20. 6. 2013, č. j. 58 Co 88/2013-43, kterým byla odmítnuta odvolání povinných proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně, ze dne 20. 8. 2012, č. j. 16 EXE 1451/2012-14, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. srpna 2014
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu