26 Cdo 2937/2013
Datum rozhodnutí: 17.12.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 2937/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobkyně obce Mírová pod Kozákovem , se sídlem v Chutnovce 36, zastoupené Mgr. Pavlem Pokorným, advokátem se sídlem ve Všenorech, Květoslava Mašity 317 , proti žalované JUDr. I. V. , P., o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 47/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soud v Hradci Králové ze dne 17. dubna 2013, č. j. 24 Co 293/2011-250, takto.

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Semilech ze dne 13. 1. 2011, č. j. 8 C 47/2008-198, jímž jí uložil do patnácti dnů od právní moci rozsudku vyklidit dům v obci Mírová pod Kozákovem, místní část Kvítkovice, a zaplatit náklady řízení; a zároveň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (dále jen o. s. ř. ) odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.
Dovolatelka navíc uplatnila nepřípustné dovolací důvody. Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout jen nesprávné právní posouzení věci, dovolatelka však ve svém dovolání jednak namítá, že řízení bylo postiženo vadami, které měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a dále nesouhlasí se způsobem hodnocení důkazů odvolacím soudem (soudu prvního stupně) a v konečném důsledku nabízí vlastní verzi hodnocení důkazů a v závislosti na tom také vlastní verzi toho, co měl podle jejího názoru soud z provedených důkazů zjistit. Zpochybňuje tak právní posouzení věci (§ 871 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, čl. II bod 3 přechodných ustanovení zákona č. 132/2011 Sb.), odvolacím soudem, prostřednictvím námitek skutkových.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2013
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu